Sisukaart  Otsing 

AS DRAKA KEILA CABLES
Paldiski mnt. 31
76606 Keila, EESTI
Tel: +372 674 7466
Faks: +372 674 7468

Reg. kood: 10094120
KMKR nr. EE100428935Estonian Wind Power Association Logo

 

Draka Keila Cables'i poliitika


VISIOON

Meie visiooniks on olla kompetentne ja kliendile orienteeritud müügi- ning tootmisettevõte. Me usume, et tõhus, otstarbekas ja säästev energiakasutus ning informatsiooniga varustamine on ühiskonna arengu peamiseks edasiviivaks jõuks.

MISSIOON

 • On olla kasumlik ettevõte
 • Müüa ja valmistada laias valikus kaablitooteid info- ja elektrivõrkudesse
 • Olla läbipaistev ning usaldusväärne partner meie töötajatele
 • Olla esimene valik ning usaldusväärne partner meie klientidele
 • Tegutseda koos ühise eesmärgi nimel
 • Pöörata tähelepanu oma tegevustes töötajate tervisele ja tööohutusele
 • Teha otsuseid, mis võimaldavad areneda keskkonda säästvalt, minimiseerida riske keskkonnale ja töötajate tervisele
 • Pidevalt parendada juhtimissüsteemi toimivust läbi kõrgete eesmärkide, pideva monitooringu ning korrigeerivate tegevuste

   

VÄÄRTUSED

 • Meie inimesed – motiveeritud ja teotahtelised töötajad aitavad saavutada ettevõtte seatud eesmärke
 • Meie kliendid – oleme pühendunud sellele, mida teeme, saavutades sellega klientide ja omanike rahulolu
 • Meie teadmised – kvaliteetsed teadmised kaablitootmisest ja juhtimisest aitavad kaasa Eesti majanduse arengule
 • Meie kaasaegsus – mitmesugused nüüdisaegsed kaablilahendused ning pidevad parendused aitavad kaasa ettevõtte kasumlikkusele

   

EESMÄRGID

 • Kliendirahulolu parendamine
 • Tootmisprotsesside parendamine ja efektiivistamine
 • Kasumi suurendamine
 • Töötajate ohutuse, tervise ja heaolu kaitsmine ning edendamine

   

Eesmärkide täidetavust vaadatakse regulaarselt üle juhtgrupi koosolekutel.

 

ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 nõuete täitmisel lähtub Draka Keila Cables’i kliendi vajadustest ja eeskirjalistest nõudmistest.

 

Tarvo Leppik

 

 

Juhatuse esimees