Sisukaart  Otsing 
 

Uudised


Afumex - teie turvalisuse garantii!

15.07.2014

Prysmian Group on koondanud kaubamärgi Afumex® alla halogeenivabad piiratud tulelevikuga isekustuvad ja madala suitsutihedusega kaablid.
 


Ehitajal, projekteerijal ja elektritööde teostajal on suur vastutus turvaliste valikute eest – seda eriti avalikes hoonetes, üldkasutatavates ruumides ja tööstusobjektidel.

Juulis 2013 jõustus ehitustoodete regulatsioon CPR, mis ühtlustab kõikidele ehitustoodetele esitatavad nõuded. Kuna inimelud on hindamatud, siis ongi pööratud palju tähelepanu just materjalide käitumisele tulekahju korral - süttivus, tule levik, suitsu moodustumine ja selle happelisus. Ainult siis, kui kõik tooted vastavad võrdsetele turvalisuse nõuetele, on võimalik tagada ohutust hoonetes ja paikades, kus esineb õnnetuse korral suur oht paljudele inimeludele.

Halogeenivabad kaablid on madala suitsutihedusega ning need ei erita paksu suitsu ja ohtlikke gaase nagu seda teevad PVC kaablid. Traditsiooniliste kaablite kasutamise korral isegi väike põleng võib lõppeda suitsu sissehingamisel surmaga nagu näiteks hiljuti Ukrainas üle 40 inimelu nõudnud valitsushoone põleng. Halogeenivaba kaabel lihtsustab päästmist ja säästab inimelusid.

Lisaks võib PVC kaabel põhjustada põlengu korral suurt majanduslikku kahju elektroonika, seadmete ja masinate kahjustumise tõttu, kuna sealt eralduv suits on happeline ning muudab õhus oleva niiskuse sööbivaks vedelikuks. Halogeenivaba kaabel minimeerib kahjud, kiirendab tulekahju järgset koristust ja remonti ning koos sellega ka näiteks tootmise taaskäivitamist.

Lai tootevalik muudab otsustamise lihtsaks.
Prysmian Group Afumex® kaablite lai valik hõlmab paigaldusjuhtmeid ja – kaableid, kontrollkaableid, jõukaableid, ühenduskaableid, kummikaableid, mõõteriista ja signalisatsioonikaableid, koaksiaalkaableid, andmesidekaableid, ning optilisi kaableid. Valides usaldusväärse ja vastutustundliku kaablitootja, tagad parimal viisil, et tooted ka tegelikult vastavad kõigile nõuetele. Prysmian Groupi Afumex® kaablid on läbinud nõudlikud põletuskatsetused ja nad on kas isekustuvad (EN 60332-1) või piiratud tulelevikuga kimbus isekustuvad (EN 60332-3).

Halogeenivaba kaabli eelised tulekahju korral :
Turvalisus – päästmine on kiirem ja turvalisem
  • vähem suitsu, parem nähtavus
  • • vähem eluohtlikke suitsugaase
Säästlikus ja keskkonnasõbralikkus
  • järelkoristamine ja taastamine on lihtsam ning kõiki elektroonikaseadmeid ei tule välja vahetada
  • põlengu piirkond on kiiremini uuesti kasutatav
  • tekib vähem keskkonnale ohtlikke aineid
Võta vastutus turvalisuse eest. Halogeenivaba piiratud tulelevikuga isekustuv kaabel on kindel valik. Selle tunned sa ära Afumex® kaubamärgi järgi